Asielzoeker krijgt 5.000 euro vanwege te lange opsluiting

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft België veroordeeld tot het betalen van een smartengeldvergoeding van € 5.000 aan een Afghaanse asielzoeker.

De procedure draait om de Afghaanse A. die gedwongen werd om Afghanistan te verlaten en vroeg asiel aan. Hij werd opgepakt omdat hij uitzetting naar Athene weigerde. Zijn advocaat kreeg hem vier dagen later vrij voor de raadkamer en even later ook voor de Belgische kamer van inbeschuldigingstelling. De Dienst Vreemdelingenzaken (IND) ging in Cassatie waardoor de asielzoeker in detentie bleef zolang het Hof van Cassatie geen uitspraak deed. Termijnen die gelden in een 'normale' strafprocedure vinden geen gelding voor gedetineerde illegalen en asielzoekers.

Recht op smartengeld Europese Hof

De procedure tegen de Belgische staat leidde er toe dat geoordeeld werd dat het recht op vrijheid was geschonden. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Belgie in de fout ging op artikel vijf paragraaf vier. Hierin staat dat iedereen die van zijn vrijheid is beroofd, toegang moet hebben tot een rechter die zich kan buigen over de wettigheid van de opsluiting. Desbetreffende asielzoeker had dit recht niet omdat het Belgische Hof van Cassatie voor vreemdelingen een oneigenlijke opschortende cassatieprocedure toepast die maanden kan duren terwijl ze van hun vrijheid zijn beroofd."

Hoogte smartengeldvergoeding

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelde België gisteren tot 5.000 euro schadevergoeding.

Meer weten over smartengeld

Wilt u meer weten over smartengeld in uw situatie? Neem gerust contact met ons op 0800-4455000 of laat een terugbel-verzoek achter. Dit verplicht u tot niets. 

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook