Smartengeld door aardbevingen in Groningen

Een commissie van juridisch experts stelde een advies op voor smartengeld aan Groningers uit het bevingsgebied als gevolg van de gaswinning.

Er werd een advies opgesteld op verzoek van minister Wiebes. Dit advies wordt voorgelegd aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Zij besluiten als onafhankelijk instituut hoe ze met dit advies zullen omgaan. Gewerkt wordt door het Instituut Mijnbouwschade Groningen aan een systematiek hoe de gedupeerden uit regio Groningen aanspraak kunnen maken op de immateriële schadevergoeding.

Arrest in hoger beroep Hof Arnhem - Leeuwarden

Ook het gerechtshof Arnhem - Leeuwarden bepaalde december 2019 in hoger beroep dat bewoners in het gasgebied regio Groningen recht hebben op een schadevergoeding. in een tweetal situatie oordeelde het hof Arnhem - Leeuwarden dat er recht bestaat op een smartengeldbedrag dat minimaal € 2.500 zou moeten bedragen.

Beoogd wordt te bereiken dat iedere Groninger die geestelijke schade heeft geleden door de aardbevingen recht heeft op smartengeld.
Hierbij wordt voorop gesteld door minister Wiebes dat door het uitkeren van smartengeld het leed van de aardbevingen in de regio Groningen niet geheel kan worden weggenomen. De vergoeding van schadebedragen voor schade aan woningen en geestelijk letsel, kan daar misschien aan bijdragen, aldus de minister.

Inmiddels wordt al ruim 60 jaar gas gewonnen in Groningen. Door deze gaswinning zijn aardbevingen ontstaan. De vergoeding van de materiële schade werd eerst door de NAM en sinds 2018 door de (Tijdelijke) Commissie Mijnbouwschade Groningen vergoed.
Ook zullen de gedupeerden in het aardbevingsgebied aanspraak kunnen maken op een smartengeldbedrag. Dit is maximaal € 5.000 per persoon. Het smartengeldbedrag is bestemd voor de gederfde levensvreugde, verdriet en ellende die is ontstaan door de gaswinning door de NAM. Op andere immateriële ontstaan door het falen van de overheid of leed veroorzaakt door de overheid in het gaswinningsgebied, is de regeling niet van toepassing.

Aanvragen smartengeld

De aanvragen voor smartengeld zouden vanaf begin 2021 kunnen worden ingediend. beoordeeld wordt waar de aanvrager woont, de grootte van de schade aan de woning en de duur van de afhandeling van de schade.

Voor het in categorieën indelen van het smartengeld, moet een door psychologen ontwikkelde vragenlijst worden ingevuld. Eventueel kan er om een mondelingen toelichting worden verzocht. Op basis daarvan wordt besloten om € 1.500, € 3.000 of € 5.000 smartengeld te vergoeden. in hele uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.
De hoogte van het smartengeldbedrag voor kinderen moet nog worden uitgewerkt.

Afwikkeling smartengeld

Geprobeerd wordt smartengeldaanvragen binnen een termijn van enkele maanden af te wikkelen.

Vragen over smartengeld Groningen

Heeft u vragen over recht op smartengeld of de hoogte van een schadevergoeding voor geestelijk letsel, bel dan vrijblijvend 0800-4455000 (gratis) voor advies van een letselschaderegelaar of letseladvocaat.

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook