Hoeveel smartengeld?

Op basis van de berichten in de media of verhalen van derden wordt er bij smartengeld vaak gedacht aan hoge bedragen. In de praktijk echter zijn de toegekende bedragen in Nederland gematigd.

Bovendien kunnen uitgekeerde bedragen sterk verschillen afhankelijk van de aard en de ernst van de verwondingen en de persoonlijke situatie.

De hoogte van het smartengeld wordt bepaald op basis van vergelijkbare letsels en situaties. Dit wordt gebaseerd op de vele rechterlijke uitspraken.

Bij de bepaling van de hoogte staat voorop dat met alle met alle omstandigheden rekening moet worden gehouden. Het bepalen van de hoogte van de smartengeldvergoeding is dus maatwerk.

Van de soms gehanteerde formules op basis van blijvende invaliditeit bieden over het algemeen geen houvast.

Factoren die de hoogte smartengeld bepalen

Enkele van belang zijnde factoren:

 • de aard en de ernst van het letsel (meest bepalende factor) 
 • restverschijnselen en toekomstige achteruitgang
 • de leeftijd en geslacht van het slachtoffer
 • gemiste maatschappelijke (carrière)kansen
 • invloed op werk, studie, relaties, vrijetijdsbesteding, hobby's en sporten
 • arbeidsongeschiktheid
 • (blijvende) afhankelijkheid van anderen 
 • mate van blijvende (medisch vastgestelde) invaliditeit
 • diverse sociale factoren
 • invloed op werk, studie, relaties, vrijetijdsbesteding
 • de mate waarin men zich van zijn toestand bewust is
 • vertraging bij de afwikkeling van de schade/wettelijke rente

In Nederland zijn de bedragen meestal laag in verhouding tot sommige andere landen. Het hoogste bedrag is EUR 136.000 (f. 300.000) en is in 1991 toegekend aan iemand, die door een medische fout met het HIV-virus was besmet. Het niveau is al jaren redelijk constant.

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook