Bereken hoogte smartengeld

Met behulp van de smartengeldwijzer krijgt u een indruk van de hoogte van toegekende bedragen bij vergelijkbare letsels. De smartengeldwijzer beoogt slechts een indicatie te geven.

Omdat de genoemde bedragen zijn gebaseerd op een selectie van uitspraken, er geen persoonlijke omstandigheden worden meegewogen en uit gegaan wordt van voldoende stavende medische stukken, kunnen er onvolkomenheden optreden die leiden tot afwijkende bedragen. Ook is er veelvuldig sprake van meerdere letsels en factoren, deze zijn zoveel mogelijk buiten beschouwing gelaten. Gecombineerde letsels worden zo veel mogelijk vermeden in de vonnissen.

Aan het advies kunnen geen rechten worden ontleend. U wordt geadviseerd altijd een deskundige te raadplegen voor de bepaling van het smartengeldbedrag!

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook