Veel gestelde vragen over smartengeld

Regelmatig krijgen wij vragen over smartengeld. Wat is smartengeld? Hoe wordt smartengeld bepaald. Op deze pagina komen de meest gestelde vragen over smartengeld aan de orde.
Zit uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. Onze letselschade experts staan u graag te woord.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is schadevergoeding voor geleden leed, pijn en ellende. Dit wordt ook wel genoemd immateriële schade. Het zijn dus geen kosten die u gemaakt heeft en zijn geen nota’s of facturen die u kunt indienen. Bij smartengeld gaat het dus eigenlijk om een schadevergoeding die niet in geld is uit te drukken.
Smartengeld wordt zowel betaald bij tijdelijke als blijvende letselschade.

Hoe wordt smartengeld bepaald?

Het bepalen van de hoogte van smartengeld kunt u het beste overlaten aan een deskundige op het gebied van letselschade. De hoogte van het smartengeld wordt vastgesteld aan de hand van verschillende factoren. Hier onder staan de belangrijkste:

- De aard en de ernst van de verwondingen (tijdelijk of blijvend)
- Welke klachten/beperkingen zijn er
- Welke invloed hebben de verwondingen op het dagelijks leven en beroep
- Hoe lang duurt het genezingsproces, behandelingen, operaties en revalidatie
- Leeftijd

Deze factoren worden gebruikt om een vergelijking te zoeken met smartengeld-uitspraken van rechters in omstandigheden die vergelijkbaar zijn. Deze zijn onder andere terug te vinden in de smartengeldgids.

Hoogte smartengeldbedrag

De hoogte van het smartengeld kan enorm uiteenlopen. Bij zeer licht letsel, dat hooguit enkele weken aanhoudt, begint het smartengeldbedrag bij € 250.
Als er sprake is van zeer zware en blijvende verwondingen, kan de smartengeldvergoeding oplopen tot ver over € 100.000. Het hoogste smartengeldbedrag (tot nu toe) is in 2020 toegekend na een mishandeling. Het slachtoffer is volledig afhankelijk geworden van intensieve verzorging en verpleging 24/7 door anderen. Het toegekende bedrag door de rechtbank Rotterdam was € 350.000.

Verschil tussen smartengeld en letselschade

Regelmatig worden smartengeldbedragen vergeleken met letselschadevergoedingen. Toch is er een wezenlijk verschil, waardoor deze vergelijking mank gaat.

Onder letselschadevergoeding wordt verstaan de volledige schadevergoeding bij letselschade. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om verlies aan arbeidsvermogen, medische kosten, kosten van huishoudelijke hulp, aanpassingen in de woning, reiskosten maar ook smartengeld. Smartengeld is dus een onderdeel van de letselschadevergoeding.

Recht op smartengeld

Het recht op smartengeld ontstaat als er sprake is van lichamelijk letsel of geestelijke verwondingen veroorzaakt door iemand anders. Die ander moet aansprakelijk zijn voor het ontstaan van de verwondingen of letsels.
Belangrijk is dat de verwondingen veroorzaakt moeten zijn door de daad of het nalaten waarvoor de ander aansprakelijk is. Dit houdt in dat u als slachtoffer moet aantonen dat de verwondingen in medische of juridische zin een gevolg zijn van het voorval. Dit valt lang niet altijd mee.

Juridische hulp bij smartengeld

Als u wilt weten óf u recht heeft op smartengeld, hoeveel dat is en hoe u daar aanspraak op kunt maken, neem dan contact op met ons team van letselschade-experts. Bel gratis en vrijblijvend 0800-4455000.

HIJINK Advocaten is gecertificeerd volgens het Nationaal Keurmerk Letselschade van de Letselschade Raad en lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten.
Onze rechtshulp gratis

Test: Heb ik recht op een schadevergoeding?

 

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook