Staan whiplashklachten in causaal verband met ongeval met lage Delta-V

De zaak draait om een verkeersongeval met whiplashklachten na een geringe impact. De vraag die centraal staat is of post whiplashklachten kunnen ontstaan bij een lage geweldsinwerking.

De eisende partij in hoger beroep is ASR verzekeraar van de achteroprijdende auto. Deze auto veroorzaakte een kop-staartbotsing met personenauto  waarin het slachtoffer met letselschade achterin zat. De verzekeraar ASR erkende aansprakelijkheid voor het ongeval.

Toedracht kopstaartbotsing

De bestuurder van de auto waarin het slachtoffer zat verklaarde dat zij langzaam reed toen zij werd aangereden. De achterop komende bestuurder verklaarde dat de voorganger minder snel wegreed dan verwacht en zij daarom tijdens het optrekken tegen de achterzijde botste. Er was –aldus de achterop gereden auto- geen zichtbare schade aan de auto’s.

Het slachtoffer met letselschade is diezelfde dag bij de huisarts geweest. Ook nadien is zij er nog enkele malen geweest. De huisarts gaf aan dat betrokkene pijn in de nek had en een wat zwaar gevoel in de armen. De diagnose zou zijn lichte kneuzingen. Het advies was even rustig doen en daarna bewegen.

Post whiplashklachten

Omdat de nekklachten aanhielden is het slachtoffer weer bij de huisarts geweest. Zij klaagde ook over hoofdpijn, concentratieproblemen en voelde zich moe. Een maand later waren de klachten nog steeds niet verdwenen en stonden hoofdpijn en concentratieproblemen op de voorgrond. Het letselslachtoffer gebruikte per dag 2 paracetamols. Betrokkene werd verwezen naar een neuroloog/psychiater die gespecialiseerd is in whiplash.

De kinderfysiotherapeut –waar zij onder behandeling was- beschrijft een meisje van 14 jaar met pijn cwk en hoofdpijn, verminderde spierfunctie en concentratieproblemen. Vanwege deze klachten kan ze niet meer naar school fietsen, haar tas dragen en sporten. Er wordt een behandelprogramma opgestart ter behandeling van klachten passend bij een whiplash.
Ook een orthomanueel therapeut bevestigt de aanhoudende nekklachten na het ongeval die passen bij een post whiplash syndroom graad II.
Vanwege doorslaapproblemen komt het slachtoffer onder behandeling van een neuroloog en concludeert dat er sprake is van een “licht uitgesteld slaapfase syndroom, waarschijnlijk geprovoceerd door een achteraanrijding Slaapmisperceptie”.

Delta-V onderzoek geringe impact

Verzekeraar ASR heeft een Delta V onderzoek laten uitvoeren. Uit dit onderzoek blijkt dat de geweldsinwerking zeer gering was. De medisch adviseur van verzekeraar ASR bestrijdt –mede op grond van het Delta V onderzoek- het causaal verband tussen de klachten en de kop-staartbotsing. Er is sprake geweest van een zéér gering energetisch ongeval. Dit blijkt al uit het feit dat er geen zichtbare materiele schade was aan beide auto’s. De vraag die dan gesteld kan worden is of een dergelijk ongeluk een acceleratie-/deceleratietrauma van de cervicale wervelkolom kan veroorzaken met het langdurige klachtenpatroon. Er zijn ook geen objectiveerbare afwijkingen op neurologisch of orthopedisch vakgebied vastgesteld.

De medisch adviseur van het slachtoffer concludeert geheel tegenover gesteld en stelt dat er duidelijke aanwijzingen zijn voor het ontstaan en aanhouden van een postwhiplash-syndroom. Ook bij een geringe geweldsinwerking kunnen whiplashachtige klachten al ontstaan. Om die reden is de waarde van een Delta V onderzoek zeer beperkt. Aldus de medisch adviseur van het slachtoffer kan bij een snelheidsverschil van 5-10 kilometer per uur al een postwhiplash-syndroom ontstaan.

Klachten na verkeersongeval

Ten tijde van het ongeval was betrokkene 14 jaar. Ze deed 3 HAVO en gleed af naar VMBO. Ze heeft geprobeerd 2 MBO-opleidingen te volgen maar haakte af. Inmiddels 18 jaar oud heeft zij nog steeds klachten. Het lukt haar door de klachten niet om een beroepsopleiding te volgen en af te ronden. De pijnklachten, slaapproblemen, concentratieproblemen, geheugenproblemen en haar snelle geïrriteerdheid zijn dagelijks aanwezig. Ze heeft geen toekomstperspectief . Haar dagelijkse bezigheden bestaan uit slapen, internetten, boodschappen doen en soms afspreken met vriendinnen. Sporten lukt niet echt.

Vanuit medisch oogpunt wordt geadviseerd te sporten, mindfullness training te volgen en interventie van een psycholoog te vragen.
Inmiddels heeft het slachtoffer een WAJONG-uitkering aangevraagd. Deze is afgewezen omdat de beperkingen niet objectiveerbaar zijn en er geen ernstige afwijkingen worden gevonden. Er wordt geen concentratieprobleem vastgesteld. Wel een forse inconsistentie van  de geclaimde geheugenklachten. Ook lichamelijk worden er geen objectieve beperkingen of afwijkingen gevonden. Tenslotte wordt een verbetering verwacht bij verdere behandeling, aldus de verzekeringsarts.

Rechtbank Arnhem - Leeuwarden  oorzakelijk verband klachten en ongeval

In de gerechtelijke procedure hebben de ouders van het slachtoffer –toen nog minderjarig- ASR gedagvaard en vorderen dat voor recht wordt verklaard dat de verwondingen in causaal verband staan met het ongeval en dat ASR de geleden letselschade moet vergoeden.

Partijen zijn het eens over de kortdurende gevolgen zijn toe te schrijven aan het ongeluk. De rechtbank verwerpt het verweer van ASR dat de enkele bevindingen uit het Delta-V-rapport dat doordat het een ongeval met lage impact betrof, daarmee er geen causaal verband kan zijn tussen de aanhoudende klachten en het ongeval. De geweldsinwerking is –aldus de rechtbank- slecht één omstandigheid voor het bepalen van de al dan niet aanwezigheid van causaal verband.

De rechtbank concludeert dat uit de medische rapporten blijkt dat er sprake is van een post whiplash syndroom. Een achterop aanrijding kan deze klachten veroorzaken. Omdat er geen enkele aanwijzing is voor een andere oorzaak van de klachten, het slachtoffer deze klachten ook zonder ongeval zou hebben ontwikkeld en er geen alternatieve verklaring is, gaat de rechtbank er van uit dat er causaal verband is tussen de klachten en het ongeval.

Hoger beroep hof Arnhem – Leeuwarden

De advocaat van ASR gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank. Bestreden wordt de aanwezigheid van een causaal verband tussen klachten en ongeval en dat de medische informatie niet leidt tot andere inzichten.

Ook het hof Arnhem – Leeuwarden is van mening dat een geringe impact op zichzelf niet in de weg staat aan het aannemen van causaal verband tussen ongeval en gezondheidsklachten. Wel moet een geringe Delta-V impact als omstandigheid moeten worden meegewogen in de weging van factoren. Uit onderzoek van Dr. Wisman blijkt dat het risico op langdurige whiplashachtige klachten sterk toeneemt bij een Delta-V van meer dan 15 km/uur. Het hanteren van een absolute ondergrens van 10 km/uur –voor het uitblijven van klachten- is niet verdedigbaar. Er zijn ook andere risicofactoren die bepalen of iemand kwetsbaar is voor whiplashklachten, zoals eerdere nekklachten, zitpositie in de auto (achterin is er een grotere kans), hoofdsteuntype en vrouwen ontwikkelen eerder klachten. Het enkele feit van een lage Delta-V is daarom onvoldoende om te stellen dat daardoor geen klachten kunnen zijn ontstaan.
Ook is aangetoond dat bij een Delta-V lager dan 10 km/uur de kans kleiner van het ontwikkelen van post whiplashklachten.

Medische expertise door onafhankelijk deskundige

Het hof concludeert verder dat er alleen sprake is van medisch informatie ingewonnen bij behandelaren en specialisten. Ook brachten de medisch adviseurs van beide partijen advies uit dat strijdig is met elkaar. Het hof vindt het onverantwoord om een oordeel te geven over de klachten en het verband met het ongeval zonder dat er een onafhankelijk deskundigen onderzoek is geweest. Het hof acht een multidisciplinair onafhankelijk deskundigenonderzoek op zijn plaats (neuroloog, neuropsycholoog, psychiater en een revalidatie-arts). Het doel van dit onderzoek is om nauwkeurig in kaart te brengen welke klachten er zijn vanaf de dag van het ongeval tot heden, maar ook of er causaal verband bestaat met het ongeval en wat de ernst is van de klachten.

Op grond van het uitgebrachte rapport van de medisch deskundigen zal het hof Arnhem - Leeuwarden nader beslissen.

Advies bij whiplashklachten na verkeersongeval

Bij het vaststellen van het verband tussen ongeval en whiplashklachten zijn er verschillende factoren van belang. Het is belangrijk van begin af aan te werken aan een goede onderbouwing van de klachten. Schakel hiervoor direct een deskundig belangenbehartiger in!

Bel voor vrijblijvend advies ons gratis nummer 0800-4455000.

 

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden Zaaknummer 200.183.914/01 uitspraak 23-1-2018 

Bron: prof. dr. Wisman in het PIV-bulletin van oktober 2015 met de titel “Whiplash bij verkeersongevallen: inzichten vanuit de letselbiomechanica en de verkeersongevallenanalyse”.

 

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook