Smartengeld na hondenbeet met litteken en psychische klachten

Hoeveel smartengeld na hondenbeet in de bovenarm, het Hof Arnhem – Leeuwarden deed uitspraak. Naast littekens op de arm ontwikkelde het slachtoffer psychische klachten en angst voor honden.

In de Nederlandse wet is de hoofdregel verankerd dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte schade, zoals door een hondenbeet. De wetgever heeft de bezitter risico-aansprakelijk willen maken voor het onberekenbare element in de energie van het dier. Hierbij te denken aan paard dat schopt of op hol slaat, de hond die bijt of plots de weg over rent. Er is een uitzondering, de tenzij-clausule, die kortweg inhoud dat de bezitter de macht over het dier heeft en toch bijt of schopt en er geen sprake is van een onrechtmatige daad. Denk aan de politiehond die het commando krijgt aan te vallen. De hond valt aan en bijt, maar doet dat in opdracht van de agent in een noodsituatie.

Hoogte smartengeld bij hondenbeet

In de rechtszaak waarover het Hof Arnhem  - Leeuwaren heeft te oordelen, velde de rechtbank Zwolle al eerder vonnis.

Vaststaat dat het kind in de bovenarm is gebeten. Zij is eerst twee dagen in het ziekenhuis opgenomen geweest en later nog eens drie vanwege overgeven, diarree en uitdroging als gevolg daarvan. Er is een causaal verband tussen de hondenbeet en de ziekenhuisopnames.

De rechtbank Zwolle kende een smartengeldbedrag toe van € 1.600 vanwege het litteken en de psychische klachten. Dat is volgens de advocaat van het kind te laag. Er is te weinig rekening gehouden met de aard, ernst en blijvende karakter van de verwondingen. De advocaat gaat in hoger beroep bij het Hof Arnhem.
In de rechtszaak doet de advocaat van de hondenbezitter een beroep op de zogenaamde ‘tenzij-clausule’. Dit wordt verworpen door de rechtbank Zwolle. Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld of gebleken die dit rechtvaardigen. Het Hof Arnhem komt in hoger beroep tot dezelfde conclusie.

Eigen schuld smartengeld

Ook wordt door de advocaat van de hondenbezitter nog eigen schuld aangevoerd, artikel 6:101 BW. Immers de ouders van het kind wisten dat zij een hond hadden en lieten desondanks het kindje toch naar hen toegaan. Als er sprake is van eigen schuld, vermindert dat de verplichting tot schadevergoeding. Een deel van de letselschade zou dan voor eigen rekening komen. De bewijslast van deze stelling rust op degene die er een beroep op doet. De stelling is niet voldoende onderbouwd, terwijl bovendien het Hof Arnhem expliciet aangeeft in het gestelde geen eigen schuld verweer te vinden, zodat zowel de rechtbank Zwolle als het Hof Arnhem dit verweer verwerpen.

Het hof gaat uit van littekens op de linker bovenarm en psychische klachten in de zin van een angst voor honden. Het Hof Arnhem – Leeuwarden verhoogd het smartgeld naar € 2.500.

Smartengeld advies van een advocaat

Is u een ongeval overkomen bijvoorbeeld in het verkeer, op het werk, door toedoen van een dier? Wilt u advies over uw recht op een letselschadevergoeding en de hoogte van het smartengeld. Bel dan geheel vrijblijvend met onze letseladvocaten en letselschaderegelaars 0800-44 55 000


Bron: Hof Arnhem - Leeuwarden ECLI:NL:GHARL:2017:6623

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook