Advies bij...

Het bepalen van smartengeld is geen eenvoudige zaak. Er spelen verschillende persoonlijke, cultureel gebonden en omgevingsfacoren mee die de hoogte bepalen. Ook zal uit de medisch informatie de aard en de ernst van de verwondingen moeten blijken.

Wilt u advies bij het bepalen van uw smartengeld of zoekt u rechtshulp, dan kunt u bij ons terecht. De
smartengeldwijzer geeft u een indicatie van de meewegende factoren en de hoogte van de vergoeding.

Als u de gang van zaken rond het ongeval persoonlijk met een expert wilt bespreken, belt u dan gerust gratis en geheel vrijblijvend met ons.

Graag zijn wij u van dienst.

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook