Smartengeld en bijzonder vermogen

Smartengeld en bijzonder vermogen - Wordt smartengeld meegenomen in de vermogenstoets en heeft dat invloed op toeslagen of bijstandsuitkering? Deze vraag komt aan de orde bij de Ombudsman Groningen.

Een meisje kreeg een smartengeldbedrag vanwege een mishandeling met ernstige verwondingen tot gevolg. Dit bedrag werd op haar rekening gestort. Het Noordelijke Belastingkantoor heeft dit smartengeldbedrag als vermogen toegerekend bij de beoordeling of zij recht heeft op kwijtschelding van een aanslag. Dit leidde er toe dat er een wijziging volgde op een toeslag (aanslag afvalstoffenheffing) omdat de kwijtschelding werd afgewezen.  In de situatie dat zijn dochter nog geen smartengeld had ontvangen voor haar letselschade, werd de afvalstoffenheffing kwijtgescholden. Nu met schadevergoeding voor smartengeld niet meer.

Smartengeld vermogen bij huurtoeslag en zorgtoeslag

Bij de huurtoeslag en de zorgtoeslag wordt wel rekening gehouden met het bijzondere karakter van de immateriële schadevergoeding, in die zin dat het schadebedrag voor letselschade niet wordt meegenomen in de vermogenstoets.

De vader van het meisje dient een klacht in bij de Ombudsman Groningen. De Ombudsman Groningen constateert dat in eerdere jaren wel kwijtschelding werd verleend en ook dat bij het toekennen van toeslagen de smartengeld vergoeding niet bij het vermogen werd opgeteld. In 2020 veranderde dat door de smartengelduitkering.

Het gegeven dat de Belastingdienst (bij het toekennen van toeslagen) de immateriële schadebedragen ziet als bijzonder vermogen, betekent nog niet dat gemeenten en waterschappen zich hier ook aan hebben te houden. Gemeenten en waterschappen hebben beleidsvrijheid en stellen hierover zelf regels op.

Oordeel Ombudsman Groningen

Aldus de Ombudsman Groningen moet onderscheid worden gemaakt bij schadebedragen tussen een vergoeding voor materiele en immateriële schade. De materiele schade moet worden gezien als bijzonder vermogen. Bij immateriële schade is dat afhankelijk van de omstandigheid. Daar is zijn algemeenheid geen beleid op te schrijven. Het is aan degene die een beroep doet op kwijtschelding om redenen aan te voeren waarom het smartengeldbedrag buiten beschouwing moet worden gelaten bij de beoordeling of er sprake is van bijzonder vermogen en dat duidelijk in het kwijtscheldingsverzoek aan te geven.

Juridisch advies bij letselschadebedragen

Wilt u weten of u recht heeft op een letselschadebedrag of de hoogte van smartengeld. Bel vrijblijvend met onze letseladvocaat of letselspecialist 0800-4455000.

 

Bron: Ombudsman Groningen 13 mei 2021

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook