Quickscan Smartengeld

1. Wat is de oorzaak van het letsel?
2. Hoe lang geleden is het verkeersongeval gebeurd?

3. Erkende de veroorzakende partij aansprakelijkheid?
4. Werd aan u een voorschot op de schade uitgekeerd?
5. Bent u arbeidsongeschikt geraakt?
6. Bent u onder doktersbehandeling geweest?
Wilt u het letsel kort omschrijven?
Uw telefoonnummer
Emailadres

 

 

 

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook