Hoogste smartengeldbedrag ooit toegewezen

In Rotterdam heeft de rechter op 24 december 2020 het tot nu toe hoogste smartengeldbedrag toegekend. Het gaat om een smartengeldbedrag van € 350.000.

Smartengeld is een vergoeding voor psychische schade en lichamelijk leed. Slachtoffers van een ongeval, medische misser of mishandeling kunnen recht hebben op een smartengeldbedrag. Het hoogste bedrag aan immateriële schadevergoeding at tot nu toe was toegewezen was € 250.000.

Ontwikkeling smartengeldbedragen de laatste decennia

In de jaren negentig is een schadebedrag toegewezen voor immateriële schade van € 136.000. Dit was voor iemand die besmet raakte met HIV na het gebruik van een geïnfecteerde injectienaald. De man wist dat hij daarna enige tijd later zou gaan overlijden aan AIDS. Dit schadebedrag werd jaren gezien als een absoluut maximum en bleef dat ook lange tijd.
Pas ongeveer 25 jaar later werd een bedrag uitgekeerd van € 150.000 aan een verkeersslachtoffer.
De laatste jaren lijken de smartengeldbedrag sterk toe te nemen tot bedragen van € 200.000 tot € 250.000. Bedenk wel dat het hierbij dan gaat om uitzonderlijk zware letselschade en verwondingen.

Voor het ophogen van de hoogte van smartengeld gaan al langere tijd stemmen op. Nederland zou te bescheiden zijn in het toekennen van schadebedragen en de erkenning van het leed daarmee.

Ook in de smartengeldgids vindt men de trend terug dat hogere bedragen worden toegekend door rechters. De zogenaamde smartengeldgids wordt door rechter, advocaten en letselschaderegelaars gebruikt als richtlijn voor het bepalen van de hoogte van de immateriële schadevergoeding.

Hoogste smartengeldbedrag toegewezen

In de zaak waar het tot nu toe hoogste smartengeldbedrag werd toegekend gaat het over een strafzaak. Het slachtoffer vorderde als voegende benadeelde partij in de strafprocedure. Het slachtoffer liep door een mishandeling zeer ernstig letsel op.
bewezen wordt geacht dat de dader doelbewust het slachtoffer thuis opzocht en hem ernstig mishandelde. Het slachtoffer raakte in coma. De dader heeft hem zwaar gewond achter gelaten.
Pas de volgende dag werd het slachtoffer gevonden in comateuze toestand. Bij eerdere medische handeling van het slachtoffer waren de verwondingen minder ernstig geweest.
Er is sprake van blijvende hersenschade. De gedupeerde is volledig afhankelijk van anderen geworden. Hij heeft voortdurend intensieve verzorging en verpleging nodig.

Letselschadevergoeding

Naast immateriële schade vorderde de gedupeerde ook materiele schade van ruim € 600.000.
De rechtbank in Rotterdam achtte de strafbare feiten bewezen en wees een bedrag van € 350.000 aan smartengeld toe.

Vragen over hoogte van smartengeld ?

Stel uw vragen aan een letseladvocaat of specialist letselschade en verzekeringsrecht. Bel gratis en vrijblijvend 0800-4455000.

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook