Laat smartengeld niet meetellen voor eigen bijdrage

Mensen die na een ongeluk een schadevergoeding hebben ontvangen wegens smart (smartengeld), zouden daardoor niet een hogere eigen bijdrage moeten betalen.

Vanaf 1 januari 2013 is de eigen bijdrage in de langdurige zorg (AWBZ) zowel afhankelijk van iemands inkomen, maar ook van het eigen vermogen. Dit heeft tot gevolg dat mensen die een beroep doen op langdurige zorg, vaak ouderen en gehandicapten, een hogere eigen bijdrage moeten betalen als ze bijvoorbeeld naar een verzorgings- of verpleeghuis gaan. Tot eind 2012 gold een vermogensheffing van 4 procent, die is nu 12 procent geworden. Als vanwege opgelopen ernstig letsel een smartengeldvergoeding wordt toegekend, kan dat leiden tot een hoger eigen vermogen en dus een hogere eigen bijdrage.

Enkele kamerleden verdedigen het onrechtvaardig te vinden dat mensen die vanwege een verkeersongeluk, arbeidsongeval of medische misser een schadevergoeding hebben ontvangen voor geleden leed, smartengeld, zouden daardoor niet meer moeten betalen als ze in een zorginstelling belanden. De smartengeldvergoeding zou niet moeten worden meegerekend bij het bepalen van de eigen bijdrage.

Sterke schouders kunnen zwaardere lasten dragen, maar deze groep hoort daar niet bij, aldus de kamerleden. Zij wijzen erop dat op andere terreinen, bijvoorbeeld bij het vaststellen van de huur- en zorgtoeslag, het smartengeld ook niet meetelt.

Smartengeld door aangericht leed

Ook zou deze specifieke uitkering niet moet worden gebruikt om een deel van de zorgkosten zelf te betalen. De schadevergoeding kan bijvoorbeeld zijn toegekend om inkomstenverlies goed te maken en immateriĆ«le schade en aangericht leed te compenseren.

Verschillende politieke partijen vinden dat letselschadevergoedingen niet tot het eigen vermogen moeten worden gerekend. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de hogere eigen bijdrage voor de langdurige zorg.
 

24 april 2013 

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook