Nederlandse overheid betaalt geen smartengeld

DEN HAAG - Aldus FTM en de Volkskrant houdt de Nederlandse overheid smartengeld achter dat is bedoeld voor Nederlandse dwangarbeiders die hebben gewerkt aan de Birmaspoorweg. Het zou naar verluid gaan om minimaal 211 slachtoffers of hun nabestaanden.

De Birmaspoorlijn, ook wel 'Dodenspoorlijn' genoemd werd verkocht aan Thailand. De arbeiders die hebben gewerkt aan de spoorlijn kregen een schadevergoeding in de vorm van smartengeld. Ook waren er arbeiders die zijn overleden door ziekte of uitputting, voordat werkelijk werd begonnen met de aanleg van de spoorlijn. Zij kregen geen schadevergoeding of smartengeld. Zij hebben daar wel recht op.

Smartengeld voor slachtoffers en nabestaanden

Bij de verkoop van de spoorlijn aan Thailand in 1947 ontving de Nederlandse overheid een bedrag van 1.6 miljoen guldens. Dit was bedoeld als vergoeding aan de 17.000 Nederlandse dwangarbeiders die tijdens de Tweede Wereldoorlog werkten aan de spoorlijn. Tijdens dit werk overleden duizenden arbeiders door ziekte en uitputting.

De Stichting (Stichting Administratie Indische Pensioenen SAIP) die de uitkeringen van smartengeld verzorgd richting gedupeerden, wegt van niets te weten, aldus de Volkskrant.

Ook zou uit onderzoek van Follow The Money (FTM) blijken dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zelf naar eigen inzicht rechthebbenden schadebedragen voor smartengeld niet hebben toegekend. Zo zou een maatstaf zijn geweest dat alleen mannen die daadwerkelijk hebben gewerkt aan het aanleggen van de spoorlijn aanspraak konden maken. Daarmee werden erfgenamen en mannen die voortijdig stierven uitgesloten.

Van het bij verkoop ontvangen bedrag zou volgens het Ministerie niets meer over zijn. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen spreken dat tegen.

Smartengeldbedragen

Voor het toekennen van smartengeldbedragen moet er een wettelijke basis zijn. Wilt u weten of u recht heeft op smartengeld als slachtoffer zelf, naaste of nabestaande, neem dan vrijblijvend contact met onze letsespecialisten of schadeletsel advocaten. Bel gratis 0800-4455000

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook