Gemiste carrière kansen door letselschade

 

Hof Arnhem – Leeuwarden : door seksueel misbruik is kans op afronden universitaire studie verloren gegaan, kans op 50% geschat

Hoger beroep hof Arnhem - Leeuwarden

Voor het hof Arnhem – Leeuwarden diende de rechtszaak waarin een slachtoffer stelt dat door jarenlang seksueel misbruikt te zijn in haar jeugd, hij niet de competenties heeft ontwikkeld om een universitaire studie te voltooien. Omdat hij nu is blijven ‘steken’ op Hbo-niveau vordert het slachtoffer verlies aan arbeidsvermogen en smartengeld.

Deskundigenonderzoek bijognitief en geestelijk letsel

Vast staat dat benadeelde jarenlang seksueel is misbruikt. Gedupeerde stelt daardoor klachten te hebben zoals depressieve gevoelens, faalangst en onzekerheid. Om de cognitieve en geestelijke gevolgen van het seksuele misbruik vast te stellen, wordt een deskundigenonderzoek ingesteld bij Psychiater Schoutrop.

De eerste vraag is welke klachten en beperkingen het slachtoffer ondervindt door het seksueel misbruik en of die klachten ook een andere oorzaak kunnen hebben. De psychiater concludeert dat de klachten en beperkingen louter en alleen zijn veroorzaakt door het seksueel misbruik. Het verweer van de advocaat van verdachte dat de klachten ook kunnen voortkomen uit de wijze van opvoeden en opgroeien (grote prestatiedruk) wordt door de psychiater gemotiveerd van de hand gewezen. De deskundige vindt het onwaarschijnlijk dat de prestatiedruk heeft geleid tot klachten van depressie, faalangst en onzekerheid. Deze klachten leiden er toe dat het slachtoffer moeite heeft met sociale contacten en emoties. In tijden van depressie is hij fors verminderd belastbaar. Hij stelt zich vermijdend op en heeft moeite met conflicten.
De psychiater stelt verder dat er overeenstemming is over het feit dat:

“kinderen die op jonge leeftijd geconfronteerd worden met seksuele handelingen er nagenoeg altijd schade door oplopen. Ze worden geconfronteerd met gedwongen seksuele handelingen, die niet passen bij hun sociaal/emotioneel ontwikkelingsstadium”.

En hij vervolgt met:

“Uit het voorgaande is duidelijk dat betrokkene een getraumatiseerde man is, bij wie problemen zijn ontstaan als gevolg van het seksueel misbruik.”

Ook stelt het slachtoffer dat het seksueel misbruik de kans op het met succes afronden van een universitaire studie heeft verkleind.

Gemiste carrièrekansen en inkomensschade

Volgens de psychiater zou is gedupeerde gezien zijn intelligentie in staat moeten zijn een universitaire studie te voltooien. Er zijn echter meer factoren die bepalen of het met goed gevolg volgen van een studie slaagt, bijvoorbeeld doorzettingsvermogen, concentratie, overzicht houden, sociale vaardigheden. De vraag die de deskundige moet beantwoorden is of het seksueel misbruik de kans op het succesvol doorlopen van een WO studie heeft beïnvloed. De deskundige kan de vraag niet sluitend beantwoorden gezien de verschillende variabelen die meespelen in de beoordeling. Er zijn diverse factoren die invloed hebben op de vraag of iemand in staat is een universitaire studie te voltooien. 

Wel kan worden aangenomen dat de klachten als faalangst, onzekerheid, sociaal mijdend gedrag en periodes van inactiviteit, impact hebben op factoren als concentratievermogen, doorzettingsvermogen, sociale gedragingen en vormen daarmee wel een belemmerende factor, aldus de psychiater.
Het hof Arnhem – Leeuwarden neemt de bevindingen van de psychiater over en velt als oordeel dat de gevolgen van het seksueel misbruik de kans op het succesvol afronden van een universitaire studie negatief heeft beïnvloed.

Kans op schade

Vervolgens is de vraag hoe groot die kans is. Dit kan de deskundige niet nauwkeurig aangeven gezien de diverse factoren die een rol spelen. De deskundige concludeert dat de kans dat het slachtoffer een universitaire studie zou hebben kunnen voltooien in ieder geval niet heel klein is. Het hof Arnhem – Leeuwarden maakt een inschatting op basis van de rapportage van de psychiater en schat de gemiste kans op 50%.

Welke schade claimen

Gevorderd wordt verlies aan arbeidsvermogen omdat het slachtoffer een studie had kunnen voltooien op WO niveau en nu genoegen moet nemen met Hbo. Aldus het slachtoffer met letselschade claimt daarom verlies aan arbeidsvermogen en pensioenschade. Ook wordt een smartengeldvergoeding gevraagd.

In de procedure werd door de rechter een arbeidsdeskundige benoemd om te inventariseren hoe het carrièreverloop zou zijn geweest zonder genoemde klachten en er van uitgaande dat hij een universitaire studie zou hebben gevolgd. Betrokkene stelt dat hij waarschijnlijk een studie Chemie zou hebben gevolgd en zou werken tot zijn 67e.
Het verschil in salarissen tussen de situatie zonder letselschade en met de geestelijke, emotionele en cognitieve klachten wordt vergeleken met elkaar. De schade wordt door de rekenkundige berekend op ruim € 600.000.
In deze berekening is afgewogen de huidige functie van gedupeerde, waarin niet wordt verwacht dat hij zal doorgroeien gezien de beperkte belastbaarheid en de fictieve situatie waarin hij op universitair niveau zou werken. De rechter in Arnhem – Leeuwarden neemt het rapport over. Wel wordt door het hof overwogen dat niet zondermeer 100% kan worden toegerekend aan de gevolgen van het misbruik en waardeert dit op 50%. Om die reden wijst het hof ruim € 300.000 toe als schadevergoeding wegens verlies aan arbeidsvermogen en pensioenschade.

De advocaat van de dader verzoekt nog om matiging aangezien de dader niet is verzekerd en dit zelf moet te betalen. Hierbij verliest hij zijn pensioen en moet schulden aangaan. Het hof Arnhem – Leeuwarden acht –gezien de aard en de ernst van het vergrijp- matiging niet aan de orde en wijst dat af.

Hulp bij letselschade claimen

Heeft u letselschade opgelopen en wilt hulp bij het claimen van smartengeld en een schadevergoeding? Wij staan u graag te woord. De hulp van onze letseladvocaten en letselschaderegelaars is vrijwel altijd geheel kosteloos. Bel voor vrijblijvend advies 0800-4455000.

 

Bron : Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden, 06-04-2021, ECLI:NL:GHARL:2021:3204
Tags: seksueel misbruik, geestelijk letsel, verloren gegane kans op een opleiding op academisch niveau, smartengeld.

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook