Naasten en Nabestaanden

In Nederland wordt tot op dit moment geen smartengeld betaald voor het verlies van een dierbare (affectieschade). Wel werd een wetsvoorstel ingediend.

Smartengeld kan ook worden toegekend aan een ander dan de benadeelde zelf. Het kan daarbij gaan om shockschade en om affectieschade.
Voor de eerstgenoemde is als regel vereist, dat men geconfronteerd is met een (verkeers-)ongeval van een direct naaste. Affectieschade kan worden toegekend in geval van het overlijden of ernstig gewond raken van een direct naaste. Op dit moment is affectieschade nog geen geldend recht; een daartoe strekkende wetsontwerp (nr. 28 781) is in behandeling bij de Eerste Kamer.

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook