Shock/schrikschade

Met de vergoeding van shockschade wordt de schadevergoeding aangeduid, waarop iemand recht kan hebben, als hij of zij een ongeval heeft waargenomen, waarbij een naaste is overleden dan wel ernstig gewond is geraakt.

Het gaat daarbij om het psychisch leed, dat rechtstreeks door de confrontatie met het ongeval is en wordt veroorzaakt. Het kan daarbij zowel gaan om vergoeding van materiële schadeals om immateriële schade (smartengeld).

De toekenning van shockschade vindt (vooralsnog) plaats onder beperkte voorwaarden. Aangetoond dient te worden dat:

  • dat u het ongeval zelf heeft waargenomen of

aanstonds na het ongeval ter plaatse is gekomen en geconfronteerd is met de ernstige gevolgen ervan, en

  • dat bij de betrokkene sprake is van een ernstige mate van geestelijk letsel.
Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook